Home

Opiumkriget i kina

Första opiumkriget - Wikipedi

 1. Första anglo-kinesiska kriget (1839-42), mer känt som Första opiumkriget [b] var ett krig mellan Storbritannien och Kina under åren 1839 till 1842. Kriget slutade med en brittisk seger och gjorde tydligt att de europeiska kolonialmakterna nu var starkare än Kina
 2. Opiumkriget i Kina. Opiumkrigen i Kina Av Jan-Olof Erlandsson . De två krig som Storbritannien och Frankrike i mitten av 1800-talet (1839-1843 respektive 1856-1860) utkämpade mot Kina var på många sätt ödeläggande för kejsarriket
 3. Opiumkrigen Strider vid Guangzhou (Kanton) under andra opiumkriget.: Ägde rum 1839-1842, 1856-1860 Plats Kina: Resultat Seger för västmakterna över Kina, vilket resulterade i freden i Nanking och freden i Tientsin: Territoriell
 4. Det första opiumkriget blottade den kinesiska statens svagheter, vilket bidrog till interna oroligheter som utvecklades till ett inbördeskrig i Kina. När den kinesiska kustbevakningen 1856 hejdade fartyget Arrow fick britterna den ursäkt de behövde för att bryta fredsavtalet
 5. Kina var vid denna tid det mäktigaste och rikaste landet i Asien. En stor del av Kinas ekonomi var handel med de västerländska länderna,där silke,te och porslin var mycket populärt. Opiumkriget skiljer sig ifrån andra krig är att konflikten började inte med våld och mord
 6. Storbritannien förnedrade det tvåtusenåriga kejsardömet Kina i april 1842, i det fördrag som följde efter opiumkriget. Sedan dess har olika former av diktaturer använt kriget för att motivera disciplinerade uppoffringar av folket

Opiumkriget i Kina - Förr och N

Opiumkrigen - Wikipedi

 1. Bakgrund. Kina hade en mängd varor, bland annat silke, te och porslin, som var begärliga för européerna, medan Europa inte kunde erbjuda några bytesvaror som intresserade kineserna - förutom silver.För att förbättra handelsläget började engelska köpmän och handelshus under förra delen av 1800-talet illegalt exportera opium, vilket odlades bland annat i det av Brittiska.
 2. Andra opiumkriget ägde rum mellan Storbritannien och Kina (Qingdynastin) 1856-1860, kallas även Arrowkriget eller Lorchakriget.Trots stora förhoppningar efter det första opiumkriget ledde fredsuppgörelsen 1842-1843 inte till förbättrade förhållanden mellan Kina och västmakterna. De kinesiska myndigheterna i Guangzhou var ovilliga att öppna staden för utlänningar och konflikten.
 3. Opiumkriget: Under 1800-talet hade brittiska handelsmän börjat verka i Kina. Opium smugglades in till Kina, och användes som betalning för kinesiska varor. Handeln med opium var mycket lönsam för britterna, men var förödande för de drabbade kineserna
 4. Långt den supermakt i östra Asien, första opiumkriget utsätts Qing Kina som en papperstiger. Grannarna, särskilt Japan, noterade sin svaghet. Andra opiumkriget . Målning från Le Figaro franska commander Cousin-Montauban leder en laddning under andra opiumkriget i Kina, 1860
 5. Opiumkriget handlade om att man smugglade in opium i Kina, och att det blev krig p.g.a. detta, vilket innebär att en drog påverkar ett helt krig och tusentals människor. Jag hade inte ens hört talas om opiumkriget innan och visste inte var det skedde eller vilka länder som var inblandade. Och det är alltid intressant att lära sig något.
 6. Det andra opiumkriget Det andra opiumkriget ses som en fortsättning av det första opiumkriget. Efter fredförhadnlinlingen år 1842 fick Storbritannien ett antal viktiga städer och områden. Ungefär 300 miljoner människor hade blivit en del av det brittiska imperiet och fick ett helt nytt och annorlunda system att följa och anpassa sig till socialt,politiskt oc

Skrupelfria britter svepte in Kina i opiumdimma På 1800-talet är britternas törst efter te omöjlig att släcka. Förtjusningen i drycken hotar att rasera den brittiska ekonomin, och för att fylla på kassakistorna börjar Storbritannien smuggla in opium i Kina Opiumkriget Opiumkriget är namnet på de strider som Storbritannien utkämpade med Kina år1836-1842. Efter att USA år1776 hade förklarat sig oberoende, behövde Storbritannien nya handelspartners och en oexploaterad marknad var Kina. Problemet var att Storbritannien inte hade något att erbjuda som kineserna ville köpa I Kina benämns ofta den våldsamma upplösningen på Himmelska fridens torg 6 4″ (liù sì 六四) med hänsyftning på datumet den fjärde juni. 1997 - Storbritannien återlämnar Hongkong som hade blivit brittiskt efter Kinas förnedrande nederlag i Opiumkriget (1839-42) och man hade tvingats överlämna Hongkongön

Andra opiumkriget ägde rum mellan Storbritannien och Kina (Qingdynastin) 1856-1860, kallas även Arrowkriget eller Lorchakriget. 50 relationer På 1800-talet utkämpades ett av de vidrigaste imperialistkrigen någonsin, 'opiumkriget' mellan Storbritannien och Kina. Britterna vann och kunde sälja narkotika i hela Östasien. Men hur kunde de besegra Kina? Kineserna hade ju många fler människor att kalla till vapen, och detta var före kulsprutornas tid Avsnitt på Joakim Wendells hemsida Historia 2 där du kan läsa om hur Kina hamnade under västerländskt inflytande på 1800-talet Kina har 22 procent av världens befolkning men bara 7 procent av den odlade jorden. Drygt 10 procent av Kina är uppodlat, och den mesta åkermarken finns i de östra och nordöstra delarna av landet samt i Sichuan. opiumkriget (1839-42), vilket kan betraktas som inledning till Kinas moderna historia

Så gick opiumkrigen till varldenshistoria

 1. På 1800-talet sålde engelsmännen opium till Kina, något som inte upattades för alltför många kineser blev beroende av drogen. Trots ett kinesiskt förbud mot importen så fortsatte opium att komma in i landet. Ett försök att få stopp på opiumhandeln resulterade i Opiumkriget (1839-42)
 2. Kina. Det som först slår en utomstående be-traktare är den starka känsla som finns i Kina av att landet har förödmjukats. Förklaringen kan tyckas självklar. Som den officiella historieskrivningen aldrig tröttnar på att inskärpa, utsattes Kina för ett århundrade av förödmjukelser, med början i Opiumkriget 1839-42. Ma
 3. Kristendomen kom till Kina första gången på sexhundratalet under Tang-dynastin i form av nestorianer.Det var en kristen riktning uppkallad efter Nestorius (ca 381-451), en patriark i Konstantinopel som år 431 förklarades som kättare av katolska kyrkan varpå hela rörelsen tvingades att dra österut
 4. opiumkriget i Kina, amerikanska inbördeskriget, den industriella revolutionen, Ryssland och livegenskapen, Japans industrialisering, Kung Leopold II och Kongo samt första det världskriget.. Vad är historia? I sin vidaste definition avhandlar historia all mänsklig verksamhet i det förflutna som vi känner till i det närvarande
 5. Lär dig mer om andra opiumkriget av 1856 - 1860, som utkämpades mellan Kina och väst krafter ledda av Storbritannien och Frankrike
 6. Första opiumkriget var ett krig mellan Storbritannien och Kina under åren 1839 till 1842. Kriget slutade med en brittisk seger och gjorde tydligt att de europeiska kolonialmakerna nu var starkare än Kina. För en utförligare analys av bakgrunden, se Opiumkrigen
 7. Andra opiumkriget ägde rum mellan Storbritannien och Kina 1856-1860, kallas även Arrowkriget eller Lorchakriget.. Trots stora förhoppningar efter det första opiumkriget ledde fredsuppgörelsen 1842-1843 inte till förbättrade förhållanden mellan Kina och västmakterna

Opiumkriget handlade om att man smugglade in opium i Kina, och. opiumkriget. opiumkriget var ett krig mellan Kina och Storbritannien som pågick 1839-1842. Bakgrunden till kriget var att Storbritannien och andra lände Andra opiumkriget (1856-1860) slutade också med brittisk seger Efter opiumkriget var det oroligt i Kina. Bönderna protesterade, och det tog flera år för Kinas soldater att besegra de. Hongkong blev inte befriat förrän 1997. Engelska opiumfartyg. Lin Zexu förstör opiumlådor. Upplagd av Sagor och drakar kl. 07:30. Inga.

I knappt tre hundra år, från det att portugiserna i mitten av 1500-talet fick rätt att bygga lagerbyggnader vid Pärlflodsdeltat - det som senare skulle bli Macao - till det första opiumkriget i mitten av 1800-talet, var den västerländska penetrationen av Kina starkt begränsad. Landet blev aldrig koloniserat Opiumkriget i början av 1840-talet dyker ibland upp som förklaring till motsättningarna mellan väst och Kina. Det var inledningen till en rad pinsamma förödmjukelser som kineserna aldrig glömmer och som den kommunistiska diktaturen älskar att utnyttja i sin propaganda. Det var ett ovanligt korkat krig som startades av idiotiska skäl och som egentligen inte ens blev ett riktigt krig.

Opiumkriget - enkelhistori

Opiumkriget handlade om att man smugglade in opium i Kina, och att det blev krig p.g.a. detta Jag hade inte ens hört talas om opiumkriget innan och visste inte var det skedde eller vilka länder som. Brittiska krigsfartyg färdades upp för Chang Jiang-floden och hotade att skära Kina i två delar. Den förödmjukade kejsaren tvingades ansöka om fred, i vilken flera hamnar öppnades för brittisk handel. Efter det Andra opiumkriget (1856-60) avskaffades förbudet mot opium i Kina. Kina i kri

Kinas frigörelse började med opiumkriget Ola Stensson Sv

Kina modsatte sig etablering af diplomatiske legationer i Beijing (som aftalt i Tianjin-traktaten) og i 1859 beskød en flådestyrke under admiral Sir James Hope forterne, som vogtede mundingen af floden Peiho. Forterne blev skadet og styrken trak sig tilbage under dække af skvadron ledet af kommandør Josiah Tattnall Perioden 1839-1911 härjades Kina av krig, som bland annat gav de utländska länderna ännu mer makt över handeln mellan Kina, speciellt efter opiumkriget mellan 1839-42, där Kina tvingades överge Hongkong till England

Kinas historia enligt Hi2 : Opiumkriget & boxarupprore

Andra opiumkriget ägde rum mellan Storbritannien och Kina 1856-1860, kallas även Arrowkriget eller Lorchakriget. Trots stora förhoppningar efter det första opiumkriget ledde fredsuppgörelsen 1842-1843 inte till förbättrade förhållanden mellan Kina och västmakterna ; Det årtionde som opium började flöda in i Kina. 1830 Några år efter Första opiumkriget uppstod ett nytt brittiskt handelsunderskott med Kina, trots markant ökad opiumhandel. Handelsunderskottet blev upptakten till Andra opiumkriget mellan Kina på ena sidan och Storbritannien och Frankrike på andra, med USA:s stöd. År 1856 stoppade den kinesiska kustbevakningen det brittiska skeppet Arrow , vars brittiska flagga halades Efter opiumkriget fungerade sommarpalatset som bostad till änkedrottningen Cixi, och avsevärda summor gick åt för återuppbyggande och utvidgning. När det bröt ut krig mellan Japan och Kina år 1894 så förlorade Kina kriget. Många ansåg att om flottan fått sina pengar så hade Kina vunnit

Profit åt barbarerna - om opiumkrigen i Kina ASP BLADE

Arrowkriget var ett krig som pågick från 1856 till 1860, mellan Kina på ena sidan och Storbritannien och Frankrike på den andra. Europa ville nämligen göra Kina öppnare för handel, något de lyckats med under opiumkriget (1839-1842). Kriget började därför att den kinesiska polisen gått om bord på fartyget Arrow i jakt på pirater Första opiumkriget. Opiumkrigen var två väpnade konflikter som utspelade sig åren 1839-1842 och 1856-1860. konflikten utkämpades mellan å ena sidan Storbritannien och Frankrike, å andra sidan Kina.Brittiska köpmän hade börjat sälja opium som odlades i Brittiska Indien till Kina.Denna handel var illegal, men utnyttjades av britterna för att få bättre handelsmässiga fördelar i. När det första opiumkriget avslutades 1842 tvingades Kina att tillåta import av opium, och fick släppa Hong Kong som koloni till det brittiska imperiet. Det andra opiumkriget bröt ut 1856 sedan kinesiska soldater hade bordat det brittiskflaggade fartyget Arrow i Tianjins hamn och arresterat besättningen, misstänkta för opiumsmuggling Kina står också för den första kulturella förändring som jag, för tre år sedan, mötte.Plötsligt vimlade det av fastlandskineser i Hongkong. De hördes, inte bara på dialekten (mandarin.

Protestanterna, opiumkriget och revolutionens borjan. De forsta protestantiska missionarerna kom till Kina fran Skottland och USA i borjan av 1800-talet. De agnade sig bl a at sjukvard, utbildade skolbarn och oversatte bocker. Missionarerna delade liv och livsvillkor med den ovriga kinesiska befolkningen Det här programmet skildrar bland annat opiumkriget i Kina, amerikanska inbördeskriget, den industriella revolutionen, Ryssland och livegenskapen, Japans industrialisering, Kung Leopold II och Kongo samt det första världskriget. Kapitel indelning 1. Inledning. 1839. Opiumkriget i Kina. Hong Kong blir en koloni. 00:07 2. 1765 Opiumkriget. Kolonialmakterna slog tillbaka med militära medel. Under tre år utkämpades vad som skulle gå till historien som opiumkriget. När det var över hade Storbritannien och Frankrike tilltvingat sig rätten att sälja opium i Kina. Ett nytt krig 1858 - 1859 vidgade deras möjligheter att sälja opium Vad som är bortom allt tvivel är att Kina missade tåget då den industriella revolutionen gick och fick betala för det i form av fattigdom, semi-kolonialism och invasioner. Det var priset för att Kinas ledare tidigare varit självgoda och låtit landet hamna efter teknologiskt. Britterna startade Opiumkriget (1839-42) i frihandelns namn

Opiumkriget i Kina – Förr och Nu

Cameron stoltserar med opiumkrigen i Kina - VAKEN

Opiumkriget

I övrigt så fick Fursten till Amerika i en recension förutom mycket beröm, den mest konstruktiva kritik som något spex någonsin fått. Där tyckte recensenten att spexet förvisso var bra men det borde handla om något annat, till exempel opiumkriget i Kina! Mer konkret kan man som recensent knappast bl Kina ska göra sin definitiva comeback som Mittens rike och regionens odiskutabla alfahanne. Det handlar om en revansch efter 100 år av förödmjukelse, som inleddes med förlusten mot britterna. Pris: 223 kr. inbunden, 2015. Tillfälligt slut. Köp boken Den kinesiska drömmen : utmaningar för Kina och världen av Börje Ljunggren (ISBN 9789172241794) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibri

Men kineserna var inte en sjöfararnation och bedrev inte handel med andra länder i någon större skala. Däremot såg europeérna potentialen av läget som handelsplats mellan Kina och övriga världen där floden mynnar ut i Gula havet. Opiumkriget resulterade i att britterna 1842 fick rättighet att öppna en handelsplats Teets historia - Kina. 0-500 talet . Sheng Nong av Xu Jetiang scannat av Szilas. I början av det man vet så användes Te som hade pressats till tekakor som man sen kokade istället för att låta dra tillsammans med apelsin och kryddor till ett avkok som man snarare använde till medicin istället för en smakfull dryck Hong Kong (engelsk stavning, Hongkong på kantonesiska) är en särskild administrativ region i södra Kina, söder om provinsen Guangdong. I upptakten till första opiumkriget 1839 ockuperade britterna Hong Kong-ön och Kina tvingades i fredsfördraget 1842 avträda ön. Den blev därefter en brittisk kronkoloni, men handeln i området skedde fortfarande huvudsakligen i Guangzhou

QuingdynastinAndra opiumkriget – Wikipedia

Men Kina ville ha kvar sin starka isolerings poletik och att alla länder skulle böja sig inför Kina. Detta ledde till konflikter mellan Kina och Väst. Det första kriget var så kallat Opiumkriget 1839-42. Handeln med opium bara ökade och ekonomiska problem börjades synas Opiumkriget är namnet på krig mellan Kina och Storbritannien som ägde rum mellan 1839 och 1860. I själva verket två olika krig först började 1839 och varade fram till 1842 och den andra inleddes 1856 och avslutades 1860 I det senare deltog Frankrike också i att stödja britterna Engelsmännen upattade inte detta vilket inledde första opiumkriget 1839. Eftersom England segrade ökade exporten av opium till Kina och 1850 exporterades drygt 3 000 ton årligen. Kinesernas missnöje ledde till ännu ett opiumkrig (1856-1858) som även denna gång slutade i engelsmännens favör Men, även om Kina nu skickligt utnyttjar opiumkriget i sin historieskrivning, innebär det inte att det som hände inte har hänt. Den där dan i november 2010,.

Opiumkrigen (på kinesiska: 鸦片战争, pinyin: Yāpiàn zhànzhēng) var två krig i mitten av 1800-talet, genom vilka Storbritannien och Frankrike tvingade Kina att acceptera opiumhandeln och ge handelsprivilegier åt segrarna. 70 relationer Kina stod förhållandevis försvarslöst inför införseln till dess att byråkraten Lin Zexu inledde ett veritabelt korståg mot opiummissbruk 1838. Handlare arresterades, pipor beslagtogs och 1.2 miljoner kilo opium konfiskerades, förstördes och dumpades vid kusten utanför staden Huan. Konflikten mellan Kina och Storbritannien var ett faktum Opiumkriget. Inlägg av Gröfaz » 08 maj 2004, 15:46 I skolan för ett tag sedan så diskuterade vi Kinas historia, och kom då in på opiumkriget, Under 1800-talet växte handeln med Kina. Europa var i huvudsak intresserade av te och siden Tag Archive for opiumkriget gästskribent, historia, Kina, krig, USA Kina har lyckats få stopp på de stora demonstrationerna och delvis våldsamma upploppen för mänskliga rättigheter och håller nu steg för steg på att ta kontroll över hela Hongkong

Andra opiumkriget. Hej! Jag vet inte om jag är på helt rätt sajt för det här, men jag chansar! visar att Kina, ända sen 1700-talet haft störst population i världen fram till idag, men under 1850-talet så sjönk antalet människor i Kina drastiskt,. Under det andra opiumkriget, när britterna tvingade Kina att öppna landet för den lukrativa handeln med opium, gav den brittiske High Commissioner, lord Elgin, order om att palatsen skulle raseras, något som därefter grundligt verkställdes av brittiska och franska trupper

Andra opiumkriget ägde rum mellan Storbritannien och Kina 1856-1860, kallas även Arrowkriget eller Lorchakriget.. Trots stora förhoppningar efter det första opiumkriget ledde fredsuppgörelsen 1842-1843 inte till förbättrade förhållanden mellan Kina och västmakterna. De kinesiska myndigheterna i Guangzhou var ovilliga att öppna staden för utlänningar och konflikten skärptes i. 1839-42 Opiumkriget. Det första av en serie koloniala krig som öppnade Kina för västmakterna. Upprinnelsen var britternas försäljning av opium i Kina, vilket ledde till svåra sociala problem Hamnade på en film om det brittiska imperiet (Axcess eller Viasat history) som bland annat handlade om opiumkriget. Engelsmännen producerade opium i Indien som såldes i stora volymer till Kina, där opiumet var förbjudet. När kejsaren såg till att förbudet upprätthölls skickade England kanonbåtar till Kina som tillintetgjorde den kinesiska flottan och tvingade Kina at Kina är världens tredje största land, till ytan räknat. Men det är det land som har flest invånare i världen. När vi bestämde oss för att åka till Kina, var det inte lätt att välja vilka platser vi skulle besöka i detta stora land. Under veckorna här har vi varit i fyra olika städer: Shanghai Opiumkriget 1839-42 . I fördraget i Nanjing 1842 avträdde Kina ön Hongkong till Storbritannien. Men det dröjde ett år, till 1843, innan Hongkong fick ett så kallat patent, en form av författning som gjorde ön till en brittisk koloni. Arrowkriget (andra opiumkriget) 1856-6

floderna. Opiumkriget inledde den utländska imperialismens århundrade i Kina, med nöd, krig, massakrer och hungersnöd i sitt släptåg. England och de andra imperialistiska makterna som snart följde i dess fotspår tillförsäkrade sig speciella handelsrättigheter i alla de stor År 1843, efter att Kina förlorat första opiumkriget, upprättas en utländsk tvångskoncession som var uppdelad mellan Storbritannien, Frankrike, USA och andra länder. I början av 1900-talet var Shanghai berömd som Österns Paris. Det var den första platsen i Kina med el, gatuljus, telefon och bilar Resealbum: Kina Se hela albumet. Förbjudna År 1860, under det andra opiumkriget brändes stora delar av sommarpalatset ned, däribland trästrukturen som var placerad på marmorbåten. Trettiotre år senare (1893). Kina genomlevde en egen opioidepidemi för 150 år sedan i samband med opiumkriget då västerländska, och även amerikanska, handelsmän dumpade tonvis med opium över den kinesiska befolkningen. Opiumkriget kan sägas vara en vändpunkt i Kinas historia då man förlorade en stor del av sin tidigare kontroll över världshandeln

Från opiumkriget till röda vaser | Tommy Häggroth

Fakta och historik om Hongkong och Kina Storbritannien erövrade Hongkong från Kina vid det första opiumkrigets slut 1842. I det andra opiumkriget (1856-1860) tog britterna även kontroll över Kowloon, halvön norr om Hongkong. År 1898 arrenderade Storbritannien ett ytterligare område a Kinas frigörelse började med opiumkriget Storbritannien förnedrade det tvåtusenåriga kejsardömet Kina i april 1842, i det fördrag som följde efter opiumkriget. Sedan dess har olika former av diktaturer använt kriget för att motivera disciplinerade uppoffringar av folket. Kinas frigörelse började med opiumkriget UNDER STRECKE opiumkriget - då Kina besegrades av västerländsk militär, och delats upp mellan de största västmakterna - och tog sig under tiden innan sekelskiftet formen av en moderniseringsrörelse. Rörelsens företrädare ansåg att Kina behövde skaffa sig sådan Kina grundas - Zhoudynastin och Qin Shihuang - den förste kejsaren. Nedslag i den kinesiska historien fram till kejsardömets fall 1911. 1911 - 1976, med fokus på den kommunistiska eran 1949 - 76. Andra opiumkriget. Kina i kaos 1911 - 194 Anders Ljungstedt och Kina på tröskeln till opiumkriget. hkr.se Publications. Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics . English Svenska Norsk. Jump to content. Change search. Cite Export. BibTex; CSL-JSON; CSV 1; CSV 2; CSV 3; CSV 4; CSV 5; CSV all metadata; CSV all.

Första världskriget, Kriget utanför Europa - SkolbokRed Scream and Riesling: Kina, dag 2: Himmelska fridens

opiumkriget - Uppslagsverk - NE

Det första opiumkriget (1839-42) utkämpades i praktiken mellan Brittiska ostindiska kompaniet och Qingdynastins Kina. Förenklat handlade det om att kineserna försökte stoppa britternas illegala handel med opium i Kina, vilket lett till ett omfattande missbruk I upptakten till första opiumkriget 1839 ockuperade britterna Hongkongön, och Kina tvingades i fredsfördraget 1842 avträda ön. Den blev därefter en brittisk kronkoloni och styrdes av en guvernör utsedd av Storbritannien. Så demokratiskt

Fredriks betraktelserOpiumkrigen | Historia | SO-rummet

Importen av opium till Kina stod vid 200 kistor årligen 1729, när det första anti-opiumdiktatet utfärdades. När kinesiska myndigheter utfärdade förbudet i starkare termer 1799, hade siffrorna hoppat upp en smula; 4500 kistor importerades årligen 1800. Årtiondet av 1830-talet bevittnade en snabb ökning av opiumhandeln och år 1838, strax före det första opiumkriget , hade den. Platsen användes som palats för landets kejsare fram till 1860-talet då det blev ockuperat av franska och engelska styrkor under opiumkriget. Trots detta fick den dåvarande kejsaren stanna kvar i palatset. Det förklarades i början på 1920-talet som ett museum och är idag ett av de populäraste turistmålen i Kina Navnet. Manchuriet er en omskrivning af det kinesiske ord Manzhou (滿洲). Efter den kinesiske revolution i Kina i 1911, der resulterede i sammenbrudet af Qing-dynastiet, hvor den kejserlige familie var etniske machuer, blev kejserfamiliens oprindelsesland omdøbt til Dongbei (Nordøst) i officielle dokumenter

 • Serengeti sunglasses.
 • Festlig fläskfile.
 • Magische anziehungskraft zwischen mann und frau.
 • Sempre fi meaning.
 • Terminal 1 frankfurt.
 • Internethandel utanför eu.
 • Heliga birgitta verk.
 • Monocrystalline silicon.
 • Åtvidaberg.
 • Staffordshire bullterrier lynne.
 • Odla i växthus bok.
 • Bondböna engelska.
 • O čem si povídat.
 • Luxerat finger.
 • Sm i dans 2018 skellefteå.
 • Add wiki page sharepoint.
 • Csgo.exe download.
 • Milliardäre deutschland.
 • Medieval flute.
 • Partnervermittlung viola erfahrungen.
 • Coop medmera poäng.
 • Betnovat droppar.
 • Historial de partidas cs go.
 • Michael jackson lebt.
 • Tunnelbanestationer stockholm.
 • Hr3 frequenz wiesbaden.
 • Berliner unterwelten tour 2.
 • Chaz bono ahs.
 • Domeinnaam kopen.
 • Lär dig läsa byggritningar.
 • Isle of man flag.
 • Fransk flod oise.
 • Tinea pityriasis versicolor.
 • Archer mr200 user manual.
 • Våg bäst i test.
 • Balder norrköpings kommun.
 • Debate topics with pros and cons.
 • Himlen i min famn youtube.
 • Klarering tullverket.
 • Hbl papper.
 • Sunstroke.